2013/01/06

Nedstämd? Deltagare sökes för utvärdering av ett nytt internetbaserat självhjälpsprogram. All behandling sker via internet och är helt kostnadsfri. Antagning nu! Mer info och anmälan: www.actua.se

Av Per Carlbring
Nedstämd? Deltagare sökes för utvärdering av ett nytt internetbaserat självhjälpsprogram. All behandling sker via internet och är helt kostnadsfri. Antagning nu! Mer info och anmälan: www.actua.se

Nedstämd? Deltagare sökes för utvärdering av ett nytt internetbaserat självhjälpsprogram. All behandling sker via internet och är helt kostnadsfri. Antagning nu! Mer info och anmälan: www.actua.se

 

Mer info och anmälan: www.actua.se