2015/01/14

Negativa effekter av psykologisk behandling – finns det?

Av Per Carlbring

Under en behandling kan det äga rum händelser och effekter som kan uppfattas såväl positiva som negativa. Vid Stockholms universitet genomförs nu en enkätundersökning. Den syftar till att fånga personers upplevelser av de eventuella negativa effekter som kan ha ägt rum under tiden man genomgick en sådan behandling. Detta för att ta reda på vad som i så fall kännetecknar dessa negativa effekter.

Enkätundersökningen riktar sig till personer som har genomgått psykologisk behandling/psykoterapi under de två senaste åren (det vill säga någon gång under 2013-2014) och som vill dela med dig av sina erfarenheter.

Enkäten är öppen under januari och februari månad. Allt material sparas i avidentifierad form och i en sluten databas dit endast nedanstående forskare har tillgång. Resultatet kommer enbart att presenteras på gruppnivå, vilket innebär att inga enskilda individer kommer att vara möjliga att identifiera.

Kan psykoterapi ha biverkningar? Var med i kort enkät från Stockholms universitet. Tar bara 7 minuter! [EDIT: Enkäten stängdes sista mars och en uppsats kommer att rapportera resultaten i början av juni]

TIPS: Lyssna på Vetenskapsradions program om negativa effekter av psykologisk behandling