2012/04/24

Ny metaanalys: Om en kändis tar livet av sig följer 25 svenskar med

Av Per Carlbring

I en kommande artikel i the Journal of epidemiology and community health med titeln “Changes in suicide rates following media reports on celebrity suicide: a meta-analysis” slår man fast det tidigare fyndet att medias rapportering kring kändisars självmord ökar förekomsten av det samma i befolkningen. Efter att ha gått igenom 10 studier och totalt 98 kändisars självmord kunde man konstatera att medias rapportering hade en signifikant påverkan. Vidare kunde man visa att det fanns avgörande skillnader mellan olika kulturer. I genomsnitt ökar självmordsfrekvensen med 0.26 per 100 000 innevånare. I Sverige skulle det betyda nästan 25 ytterligare självmord. Dock hade typen av kändis en stor påverkan. Högst ökning var det i USA och särskilt om det var en känd och lyckad komiker som tagit livet av sig (0.64 per 100 000).