2012/03/20

Nytt behandlingsformat för tvångssyndrom

Av Erik Andersson

Tvångssyndrom är betraktat som ett svårbehandlat och drabbar 2-3% av befolkningen. Farmakologisk behandling vid tvångssyndrom ger en genomsnittlig symptomreduktion mellan 17-39% och kognitiv beteendeterapi (KBT) med en motsvarande siffra mellan 48-57%. Trots goda effekter är tillgängligheten till adekvat KBT låg och en studie visade att endast 5% av patienter med tvångssyndrom får adekvat KBT. Flera tidigare studier har visat att självhjälp kan fungera men det verkar också som att det även behövs terapeutstöd för att kunna få till goda behandlingseffekter vid just tvångssyndrom. Internetförmedlad KBT med terapeutstöd har fördelen att dels öka tillgängligheten men också integrera terapeutstödet i behandlingen.

Denna studie är en fortsättning på en tidigare pilotstudie av samma författare där 101 patienter med tvångssyndrom randomiserades till antingen Internetförmedlad KBT eller till stödkontakt. Eftermätningen gjordes via telefon med blindade bedömare. Resultaten visade att båda behandlingar gjorde förbättringar men KBT-gruppen hade 60% responders vs. 6% i stödkontakten.  Mellandgruppseffekterna var höga (Cohen’s d = 1.12). Författarna konkluderar att detta kan vara en lovande behandling i och med att man dels kan kapa terapeuttiden men samtidigt göra intensivbehandlingar i form av daglig avstämning kring patientens hemuppgifter.

Referens: E. Andersson, J. Enander, P. Andrén, E. Hedman, B. Ljótsson, T. Hursti, J. Bergström, V. Kaldo, N. Lindefors, G. Andersson and C. Rück Internet-based cognitive behaviour therapy for obsessive–compulsive disorder: a randomized controlled trial. Psychological Medicine

Läs studien i gratis fulltext här!